Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

SOMMARHÄLSNING FRÅN IHE
summergreetings_ihe

Vi på IHE vill önska er en riktigt härlig och varm sommar!


  iheforum

Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel - Hur kan vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel?

3-4 september 2015 i Lund

Program och anmälan »

Hör när vårdens olika aktörer debatterar om hur man skapar förutsättningar för en tidig tillgång till läkemedel samtidigt som villkor för klinisk effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet bibehålls

 

Aktuellt
PROGRAM IHE FORUM 2015
IHE-Forum-2015

Program och anmälan »

MISSAT ATT ANMÄLA DIG?
VI TAR FORTFARANDE EMOT ANMÄLNINGAR 

IHE deltar i Almedalen
Resultat från IHE:s senaste rapport om diabetes presenteras
Läs mer » 
2015-07-01

AKTUELLA PUBLICERINGAR
PÅVERKBARA KOSTNADER FÖR TYP 2-DIABETES ÅR 2020 OCH ÅR 2030 I SVERIGE. En ny rapport om kostnader för typ 2-diabetes i framtiden visar att en liten ambitionshöjning som följer rekom...
Läs mer »
2015-06-17

Nytt nummer
IHE Information 2 / 2015
IHE Forum tema
Läs mer här »
2015-06-11

Tidigare nyheter
© IHE 2015