Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
info@ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

Sommarhälsning fr IHE


iheforum


E-hälsa för ökad effektivitet
och kvalitet i vården!

4-5 september 2014 i Lund

Läs mer om årets IHE Forum »

linje_centr

Aktuellt
PROGRAM IHE FORUM 2014

IHE deltog i Almedalen
Läs mer » 
2014-07-08

PORTRAIT OF A HEALTH ECONOMIST
ESSAYS BY COLLEAGUES AND FRIENDS OF BENGT JÖNSSON
Read more »

Nytt nummer
IHE Information 2 / 2014
Läs mer här »
2014-06-18

Tidigare Aktuellt
© IHE 2014