Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

Forum 2016_Datum

Disruptiva innovationer 
– Vad får banbrytande förändringar för konsekvenser för vården i vardagen?

Läs mer om årets IHE Forum »


7 SEPTEMBER 2016
GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till årets IHE Forum 

Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 8-9 september 2016 men vi välkomnar även kursdeltagare som inte kan närvara vid IHE Forum.

Läs mer om IHE:s hälsoekonomiska grundkurs »
Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

8-9 september 2016
iheforum

7 SEPTEMBER 2016
Grundkurs i hälsoekonomi
- en dag i anslutning till årets IHE Forum
Läs mer »

NY IHE RAPPORT

Nya betalningsmodeller ska hjälpa patienter att få tillgång till nästa generations cancerläkemedel.

Läs mer »
2016-04-29


AKTUELLA PUBLICERINGAR

Arbetsmarknadsdeltagande för patienter med Parkinsons sjukdom
Läs mer »

Value of treatment in clinical trials versus the real world: the case of abiraterone acetate (Zytiga)...
Läs mer »

2016-04-28


Tidigare nyheter
© IHE 2016