Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

  iheforum

Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel - Hur kan vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel?

3-4 september 2015 i Lund

Program och anmälan »

Hör när vårdens olika aktörer debatterar om hur man skapar förutsättningar för en tidig tillgång till läkemedel samtidigt som villkor för klinisk effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet bibehålls

 

Aktuellt
PROGRAM IHE FORUM 2015
IHE-Forum-2015

Program och anmälan »

MISSAT ATT ANMÄLA DIG?
VI TAR FORTFARANDE EMOT ANMÄLNINGAR 

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Läs mer »
2015-08-26

Tidigare nyheter
© IHE 2015