Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.
Aktuellt
Nytt nummer
IHE Information 3/2015
Läs mer här »
2015-09-23

IHEs medverkan vid konferenser
EASD 2015 i Stockholm
Läs mer »
2015-09-23

IHE FORUM 2015

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Läs mer »
2015-08-26

Tidigare nyheter
© IHE 2015