Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
info@ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige. 

    

    


iheforum


E-hälsa för ökad effektivitet
och kvalitet i vården!

4-5 september 2014 i Lund

Läs mer om årets IHE Forum »

linje_centr

Aktuellt
Nytt nummer
IHE Information 1 / 2014
Läs mer här »
2014-04-11

AKTUELL IHE Report
Access to high-quality oncology care across Europe
Läs mer »
2014-04-02

IHE FORUM 2014
iheforum

2014-03-26

IHEs NÄTVERK FÖR HÄLSOEKONOMER

Tidigare Aktuellt
© IHE 2014