Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
info@ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.
Aktuellt
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Vi har tyvärr haft tekniska problem med vår hemsida. Felet ska nu vara avhjälpt.
2014-12-19

Nytt nummer
IHE Information 4 / 2014
Läs mer här »
2014-12-09

AKTUELL PUBLICERING
Läs mer »
2014-11-27

Tidigare Aktuellt
© IHE 2014