Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
info@ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.
Aktuellt
IHE Forum 2015
Årets konferens kommer att hållas den 3-4 september
Läs mer »
2015-01-13

AKTUELL PUBLICERING
Läs mer »
2015-01-13

Nytt nummer
IHE Information 4 / 2014
Läs mer här »
2014-12-09

Tidigare Aktuellt
© IHE 2015