Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

linje_centr

Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Läs mer »
Read more »
2016-11-29

Validation of the ECHO-T2DM
Validering av en mikrosimuleringsmodell för typ 2 diabetes 
Läs mer »
2016-11-15

Tidigare nyheter
© IHE 2016