Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.


10-11 MAJ 2017

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI MED AKTUELLA PRAKTISKA EXEMPEL

IHE arrangerar en grundkurs på två dagar för dig som behöver kunskap om hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa.

Läs mer och anmäl dig här »

Nyheter
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Ny IHE studie om kostnadseffektiviteten av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne
Läs mer »
2017-03-29

Bemanning på onkologiklinikerna i Sverige
Läs mer »
2017-03-14

HÄLSOEKONOMIKURS

Tidigare nyheter
© IHE 2017