Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

  iheforum

Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel - Hur kan vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel?

3-4 september 2015 i Lund

Program och anmälan »

Hör när vårdens olika aktörer debatterar om hur man skapar förutsättningar för en tidig tillgång till läkemedel samtidigt som villkor för klinisk effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet bibehålls

 

Aktuellt
IHE deltar i Almedalen
Läs mer » 
2015-06-23

PROGRAM IHE FORUM 2015
IHE-Forum-2015

Program och anmälan »

MISSAT ATT ANMÄLA DIG?
VI TAR FORTFARANDE EMOT ANMÄLNINGAR 

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Läs mer »
2015-06-17

Nytt nummer
IHE Information 2 / 2015
IHE Forum tema
Läs mer här »
2015-06-11

Tidigare nyheter
© IHE 2015