Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

AKTUELL PUBLICERING
TOTALL: high cost of allergic rhinitis—a national Swedish population-based questionnaire study
Läs mer »
2016-02-09

Registerstudie kring vårdsökande och läkemedelsanvändning hos personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö

Tidigare nyheter
© IHE 2016