Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
info@ihe.se
Personal

 IHEStaff

IHE är ett mindre forsknings- och utredningsinstitut. IHEs personal har företagsekonomisk, nationalekonomisk och/eller statistisk bakgrund och flera har forskarutbildning. Externa forskare och kliniskt verksamma medverkar på projektbasis, beroende på vilken kompetens som fordras i olika studier.
linje_centr 

Ida Ahlberg
fil mag | projektanställd
Rikard Althin
fil dr | projektledare
Gunhild Anderson
vd assistent | ekonomiansvarig
Emelie Andersson
ekon mag | projektassistent
Johan Axelsson
fil mag | bitr projektledare
Paul Samuel Q Calara
pol mag | projektassistent
Katarina Steen Carlsson
fil dr | projektledare
Annette Persson Dietmann
webbansvarig | administratör
Ulf-G Gerdtham
professor | fil dr | projektledare
Katarina Gralén
ekon mag | projektledare
Frida Hjalte
fil mag | projektledare
Pierre Johansen
ekon mag | bitr projektledare
Adam Lundqvist
ekon mag l bitr projektledare
Andreas Nilsson
fil mag | projektanställd
Hanna Norrlid
pol mag | projektassistent
Sara Olofsson
pol mag | projektledare
Sofie Persson
pol mag | projektledare
Ulf Persson
professor | fil dr | verkställande direktör
Johanna Svensson
pol mag | projektledare
Gunnel Ragnarson Tennvall
dr i medicinsk vetenskap | civilekonom | fil kand | projektledare
Karl-Olof Welin
fil mag | projektassistent
Michael Willis
fil dr | projektledare
personalnytt
© IHE 2014