Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Mer om IHE-Forum
Frågor?
Önskas mer information kontakta IHE på 
telefon: 046-32 91 00
e-post: ihe@ihe.se
© IHE 2017