Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

ihe_forum

Disruptiva innovationer
– Banbrytande förändringar för
vården i vardagen

8-9 SEPTEMBER 2016

Innovationer är en del av hälso- och sjukvården där de mest banbrytande kallas disruptiva innovationer. De ersätter rådande system, organisatoriska strukturer, processer, tankesätt och produkter. Exempel på disruptiva innovationer är magsårsläkemedel och titthålskirurgi.

PRESENTATIONER 

LÄS MER OM ÅRETS IHE FORUM I SENASTE NUMRET AV IHE INFORMATION (PDF)

linje_centr

NÄSTA ÅRS FORUM

Forum 2017 Datum

linje_centr

Mer om IHE-Forum

IHE Information

Frågor?
Önskas mer information kontakta IHE på 
telefon: 046-32 91 00
e-post: ihe@ihe.se
© IHE 2017