Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se

Forum 2016_Datum

Disruptiva innovationer
– Banbrytande förändringar för
vården i vardagen

Innovationer är en del av hälso- och sjukvården där de mest banbrytande kallas disruptiva innovationer. De ersätter rådande system, organisatoriska strukturer, processer, tankesätt och produkter. Exempel på disruptiva innovationer är magsårsläkemedel och titthålskirurgi.

Årets IHE Forum kommer diskutera disruptiva innovationer närmare och belysa aktuella exempel. Vi kommer ta upp hur de påverkar såväl patienter som landsting och sjukhus genom dess kliniska, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

Hälso- och sjukvårdssystemets utmaningar ökar exponentiellt samtidigt som dess resurser är begränsade. Kan disruptiva innovationer vara en av lösningarna? Kan dessa innovationer revolutionera utformningen av hälso- och sjukvården och bidra till en mer effektiv, mindre kostsam och mer jämlik hälso- och sjukvård?

IHE Forum 2016 kommer även ta upp hur samarbetet mellan forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv påverkas av disruptiva innovationer samt hur ersättningssystem kan utformas för att främja dessa. Slutligen debatteras hur vi kan underlätta för disruptiva innovationer inom hälso- och sjukvården och vad samhället vinner på det.

I programmet återfinns bland andra

• Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
• Richard Bergström, generaldirektör, EFPIA
• Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
• Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Life Science
 
IHE Forum äger även i år rum på Grand Hotel i centrala Lund.

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.
 

Program (PDF)

Här kan du anmäla dig till årets IHE Forum »


7 SEPTEMBER 2016
GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till årets IHE Forum 

Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 8-9 september 2016 men vi välkomnar även kursdeltagare som inte kan närvara vid IHE Forum.

Läs mer om IHE:s hälsoekonomiska grundkurs »
Mer om IHE-Forum
MISSAT ATT ANMÄLA DIG?

ÅRETS PROGRAM

Konferensfakta

ARTIKLAR RELATERADE TILL ÅRETS TEMA

Frågor?
Önskas mer information kontakta IHE på 
telefon: 046-32 91 00
e-post: ihe@ihe.se
© IHE 2016